Vào can 2 nhóm côn đồ choảng nhau, bị đánh thương tích đầy mình

Nhóm đối tượng côn đồ bị bắt. Ảnh: CATH
Nhóm đối tượng côn đồ bị bắt. Ảnh: CATH
Nhóm đối tượng côn đồ bị bắt. Ảnh: CATH
Lên top