Tử hình người làm công sát hại 5 người gia đình chủ cướp tài sản

Tình nghe tuyên án. Ảnh: P.B
Tình nghe tuyên án. Ảnh: P.B
Tình nghe tuyên án. Ảnh: P.B