Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam

Ông Lê Quang Thung - cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh LĐO
Ông Lê Quang Thung - cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh LĐO
Ông Lê Quang Thung - cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh LĐO
Lên top