Công an vào cuộc điều tra vụ người tố cáo phá rừng ở Bình Phước bị hủy hoại vườn cao su

Sau khi tố cáo, thì gần 100 cây cao su thuộc vườn cao su nhà ông Trần Đức Lý đã bị huỷ hoại chỉ trong một đêm. Ảnh: H.H
Sau khi tố cáo, thì gần 100 cây cao su thuộc vườn cao su nhà ông Trần Đức Lý đã bị huỷ hoại chỉ trong một đêm. Ảnh: H.H
Sau khi tố cáo, thì gần 100 cây cao su thuộc vườn cao su nhà ông Trần Đức Lý đã bị huỷ hoại chỉ trong một đêm. Ảnh: H.H
Lên top