Truy tìm tài xế xe Honda SH tông người phụ nữ rồi bỏ đi

Tài xế đi chiếc xe Honda SH biển kiểm soát Thái Bình này sau khi tông người phụ nữ đã bỏ đi. Ảnh: CACC.
Tài xế đi chiếc xe Honda SH biển kiểm soát Thái Bình này sau khi tông người phụ nữ đã bỏ đi. Ảnh: CACC.
Tài xế đi chiếc xe Honda SH biển kiểm soát Thái Bình này sau khi tông người phụ nữ đã bỏ đi. Ảnh: CACC.
Lên top