Trưởng ban chuyên án nói về thực nghiệm điều tra kẻ sát hại nữ sinh giao gà

Công tại buổi thực nghiệm hiện trường sáng nay (Ảnh: Thu Trang)
Công tại buổi thực nghiệm hiện trường sáng nay (Ảnh: Thu Trang)
Công tại buổi thực nghiệm hiện trường sáng nay (Ảnh: Thu Trang)
Lên top