Trục lợi tiền nghĩa trang Liệt sĩ, Chủ tịch huyện bị cảnh cáo

Chủ tịch huyện Đức Cơ bị kỷ luật Cảnh cáo vì ký lệnh chi để cấp dưới chiếm dụng nửa tỉ đồng. Ảnh Nam Phong
Chủ tịch huyện Đức Cơ bị kỷ luật Cảnh cáo vì ký lệnh chi để cấp dưới chiếm dụng nửa tỉ đồng. Ảnh Nam Phong
Chủ tịch huyện Đức Cơ bị kỷ luật Cảnh cáo vì ký lệnh chi để cấp dưới chiếm dụng nửa tỉ đồng. Ảnh Nam Phong
Lên top