Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. Ảnh ĐTCK
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. Ảnh ĐTCK
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. Ảnh ĐTCK
Lên top