Trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó: Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

Trụ sở Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai). Ảnh: P.V
Trụ sở Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai). Ảnh: P.V
Trụ sở Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai). Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM