Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trách nhiệm của cán bộ quản lý đến đâu khi hai tử tù trốn ngục?

Hai tử tù trốn trại.
Hai tử tù trốn trại.