Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói về hành trình truy bắt tử tù