Tử tù Thọ "sứt" bị bắt giữ như thế nào?

Tử tù Thọ "sứt" đã bị bắt.
Tử tù Thọ "sứt" đã bị bắt.