Tiếp tục phát hiện nhiều gỗ lậu tại khu vực biên giới Việt – Lào

Cơ quan chức năng vận chuyển gỗ khai thác trái phép. Ảnh: BP.
Cơ quan chức năng vận chuyển gỗ khai thác trái phép. Ảnh: BP.
Cơ quan chức năng vận chuyển gỗ khai thác trái phép. Ảnh: BP.
Lên top