Thu phí khống chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng, 4 cán bộ kiểm dịch thực vật lãnh án

4 cán bộ lãnh án vì truy thu phí khống hơn 1,7 tỉ đồng. Ảnh Đình Văn.
4 cán bộ lãnh án vì truy thu phí khống hơn 1,7 tỉ đồng. Ảnh Đình Văn.
4 cán bộ lãnh án vì truy thu phí khống hơn 1,7 tỉ đồng. Ảnh Đình Văn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top