"Thật xấu hổ khi ông Nguyễn Hữu Linh đứng trong hàng ngũ luật sư"

Ông Linh (áo đen).
Ông Linh (áo đen).
Ông Linh (áo đen).
Lên top