Tên cướp giết chủ quán nước để lại mặt dây chuyền và con dao gây án