Tăng cường xử lý trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên

Chiếc xe đầu kéo theo rơ moóc không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên bị xử phạt. Ảnh: C08.
Chiếc xe đầu kéo theo rơ moóc không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên bị xử phạt. Ảnh: C08.
Chiếc xe đầu kéo theo rơ moóc không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên bị xử phạt. Ảnh: C08.
Lên top