Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trên đường

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.