Quy định về tăng ca và ký HĐLĐ

Muốn tăng ca NSDLĐ phải thỏa thuận với NLĐ. Ảnh: Nam Dương
Muốn tăng ca NSDLĐ phải thỏa thuận với NLĐ. Ảnh: Nam Dương
Muốn tăng ca NSDLĐ phải thỏa thuận với NLĐ. Ảnh: Nam Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top