Quảng Trị: Phạm nhân dùng dao cứa cổ bạn tù trong trại giam Nghĩa An