Quảng Trị: 15 tuổi đã tham gia đường dây mua bán ma túy tổng hợp

18.000 viên ma túy là tang vật của vụ án. Ảnh: Anh Tuấn (Công an Quảng Trị).
18.000 viên ma túy là tang vật của vụ án. Ảnh: Anh Tuấn (Công an Quảng Trị).
18.000 viên ma túy là tang vật của vụ án. Ảnh: Anh Tuấn (Công an Quảng Trị).
Lên top