Bắt giữ số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay tại Lào Cai

Bắt giữ số lượng ma túy tổng hợp "khủng" tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tống Huệ/Công an Lào Cai
Bắt giữ số lượng ma túy tổng hợp "khủng" tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tống Huệ/Công an Lào Cai
Bắt giữ số lượng ma túy tổng hợp "khủng" tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tống Huệ/Công an Lào Cai
Lên top