Quảng Bình: Bắt nghi can giết mẹ vợ rồi bỏ trốn

Quyết định truy nã đối tượng trước khi bị bắt. Ảnh: LPL
Quyết định truy nã đối tượng trước khi bị bắt. Ảnh: LPL
Quyết định truy nã đối tượng trước khi bị bắt. Ảnh: LPL
Lên top