Phó chủ nhiệm đoàn luật sư Khánh Hòa bị nguyên thư ký tòa đấm vào mặt

Lên top