Phát hiện hơn 2 vạn gói thuốc lá ngụy trang cạnh các thùng mì ăn liền

Hiện trường vụ việc. Ảnh T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh T.X
Lên top