Nữ sinh ném con mới đẻ: Bé có phản ứng sống, tử vong vì chấn thương sọ não

Người mẹ ném con mới đẻ.
Người mẹ ném con mới đẻ.