“Nữ quái” giả danh phó tổng giám đốc chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đối tượng Phạm Thị Bình. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Phạm Thị Bình. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Phạm Thị Bình. Ảnh: Công an cung cấp