Những trường hợp được tổ chức phiên tòa trực tuyến từ 1.1.2022

Thẩm phán, chủ tọa phiên toà tuyên án. Ảnh: TTXVN
Thẩm phán, chủ tọa phiên toà tuyên án. Ảnh: TTXVN
Thẩm phán, chủ tọa phiên toà tuyên án. Ảnh: TTXVN
Lên top