Nhậu về, đốt dây diện trước chi nhánh ngân hàng để... xem

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nga Nguyễn
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nga Nguyễn
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nga Nguyễn
Lên top