Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden luôn dẫn trước, cơ hội nào cho ông Donald Trump?

Tổng thống Donald Trump và Phu nhân đến Florida - một trong những bang chiến địa của bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump và Phu nhân đến Florida - một trong những bang chiến địa của bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump và Phu nhân đến Florida - một trong những bang chiến địa của bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AP
Lên top