Nguyên thượng tá công an dùng thủ đoạn gì chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng?

Bị cáo Y Tuyến tại tòa.
Bị cáo Y Tuyến tại tòa.