Nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án cấp nước Sông Đà lĩnh 24 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM