Nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án cấp nước Sông Đà lĩnh 24 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.