Người phụ nữ lao thẳng xe máy vào thanh niên chém chồng mình

Nguyễn Huy Tịnh bị cáo buộc hành vi Giết người khi vung kiếm chém anh T. nhiều nhát. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Huy Tịnh bị cáo buộc hành vi Giết người khi vung kiếm chém anh T. nhiều nhát. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Huy Tịnh bị cáo buộc hành vi Giết người khi vung kiếm chém anh T. nhiều nhát. Ảnh: V.Dũng.
Lên top