Người phụ nữ cắt tay bất thành, tiếp tục nhảy hồ tự tử

Công an lấy lời khai nhân chứng.
Công an lấy lời khai nhân chứng.