Người em đầu độc anh trai bằng thuốc chuột lãnh án 5 năm tù

Bị cáo Đồng Văn Thắng tại tòa (áo trắng). Ảnh: Mai Mai
Bị cáo Đồng Văn Thắng tại tòa (áo trắng). Ảnh: Mai Mai
Bị cáo Đồng Văn Thắng tại tòa (áo trắng). Ảnh: Mai Mai
Lên top