Người chồng dùng búa sát hại phó trưởng khoa sản đã tử vong