Ngoài giỗ chạp, trong đánh đổ bác, 16 "con bạc" bị bắt quả tang

Các "con bạc" tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Các "con bạc" tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Các "con bạc" tại cơ quan công an. Ảnh: CA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM