Sẽ xử lý nghiêm cán bộ xã đánh bạc ở Thanh Hoá

Các cán bộ xã Định Liên vô tư đánh bạc trong công sở (ảnh cắt từ clip).
Các cán bộ xã Định Liên vô tư đánh bạc trong công sở (ảnh cắt từ clip).
Các cán bộ xã Định Liên vô tư đánh bạc trong công sở (ảnh cắt từ clip).
Lên top