Nghiện game, cháu đe dọa ông bà để cướp 200.000 đồng

Thiếu tiền chơi games, Tùng dùng gậy dọa giết ông bà nội cướp tiền. Ảnh minh họa
Thiếu tiền chơi games, Tùng dùng gậy dọa giết ông bà nội cướp tiền. Ảnh minh họa
Thiếu tiền chơi games, Tùng dùng gậy dọa giết ông bà nội cướp tiền. Ảnh minh họa