Nghi án chồng sát hại vợ lúc nửa đêm

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc