Ngày mai (14.11), sẽ xét xử vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh