Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mâu thuẫn, 2 thanh niên dùng súng bắn gục học sinh lớp 10

Quán nước nơi thanh niên dùng súng bắn em Long. Ảnh Đình Văn.
Quán nước nơi thanh niên dùng súng bắn em Long. Ảnh Đình Văn.