Mất mạng vì không trả nợ lại còn thách thức

Bị cáo Hết nghe tòa phúc thẩm tuyên án. Ảnh: Phan Hồng.
Bị cáo Hết nghe tòa phúc thẩm tuyên án. Ảnh: Phan Hồng.
Bị cáo Hết nghe tòa phúc thẩm tuyên án. Ảnh: Phan Hồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top