Liên tiếp phát hiện hành khách giấu ngoại tệ "khủng" tại sân bay

Cơ quan chức năng phát hiện gần 600 triệu đồng tiền ngoại tệ vượt mức cho phép của nữ hành khách tên H.
Cơ quan chức năng phát hiện gần 600 triệu đồng tiền ngoại tệ vượt mức cho phép của nữ hành khách tên H.
Cơ quan chức năng phát hiện gần 600 triệu đồng tiền ngoại tệ vượt mức cho phép của nữ hành khách tên H.