Lập biên bản trạm thu phí không xả trạm khi ùn tắc kéo dài

Trạm thu phí Long Phước "nhất định" không xả trạm khi ùn tắc kéo dài và khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Trạm thu phí Long Phước "nhất định" không xả trạm khi ùn tắc kéo dài và khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Trạm thu phí Long Phước "nhất định" không xả trạm khi ùn tắc kéo dài và khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top