Lại bắt được người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh

Các đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa về Đội công tác Km3 (TP Móng Cái) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: Hữu Việt
Các đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa về Đội công tác Km3 (TP Móng Cái) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: Hữu Việt
Các đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa về Đội công tác Km3 (TP Móng Cái) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: Hữu Việt
Lên top