Văn Yên, Yên Bái: Tặng 10 triệu đồng khi tố giác người nhập cảnh trái phép

Cơ quan chức năng làm việc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Tùng Giang.
Cơ quan chức năng làm việc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Tùng Giang.
Cơ quan chức năng làm việc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top