Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ Tề Trí Dũng

Bà Hồ Thanh Phúc và ông Tề Trí Dũng đã bị bắt trước đó. Ảnh: LĐO
Bà Hồ Thanh Phúc và ông Tề Trí Dũng đã bị bắt trước đó. Ảnh: LĐO
Bà Hồ Thanh Phúc và ông Tề Trí Dũng đã bị bắt trước đó. Ảnh: LĐO
Lên top