Khởi tố đối tượng ngáo đá khống chế con tin ở Huế

Tĩnh(ở trần, có hình xăm) bị bắt sau gây ra vụ khống chế con tin. Ảnh: C.A cung cấp.
Tĩnh(ở trần, có hình xăm) bị bắt sau gây ra vụ khống chế con tin. Ảnh: C.A cung cấp.
Tĩnh(ở trần, có hình xăm) bị bắt sau gây ra vụ khống chế con tin. Ảnh: C.A cung cấp.
Lên top