Khởi tố đối tượng chặt phá rừng tự nhiên

Phạm Phụ tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp
Phạm Phụ tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp
Phạm Phụ tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp
Lên top